Overslaan en naar de inhoud gaan

Over CVWarehouse & de General Data Privacy Regulation (GDPR)

Over CVWarehouse & de General Data Privacy Regulation (GDPR)

Vanaf mei 2018 geldt de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

In wezen komt de naleving van GDPR neer op het identificeren van welke persoonlijke identificeerbare gegevens een organisatie over personen verzamelt en voor welk doel:

 • Consumenten (B2C)
 • Klanten en zakenpartners (B2B)
 • Kandidaten & werknemers (rekrutering & HR)

Vooral de transparantieverplichting om personen te informeren over welke gegevens verzameld worden en voor welk doel, om personen toe te staan deze gegevens te wijzigen en corrigeren en hen toestemming te laten geven om sommige gegevens te gebruiken, brengt een vrij technologische uitdaging met zich mee om hen deze controle te geven.

Het recht om vergeten te worden (het verwijderen van alle gegevens over iemand, zelfs historiek) en de regelgeving rond gegevensoverdraagbaarheid (de verplichting om alle gegevens die u over een persoon heeft door te sturen in een machineleesbaar formaat (PDF, csv, XML)) maken deze uitdaging uiteraard nog groter.

De verplichting om al deze zaken voor iemand uit te voeren binnen een periode van een maand doet organisaties dromen van een systeem dat al deze zaken voor hen doet.

Met CVWarehouse wordt reeds aan alle bovengenoemde eisen voldaan.

Vanaf dag één heeft CVWarehouse privacy zeer serieus genomen en een bottom-up-aanpak uitgewerkt die kandidaten de mogelijkheid geeft om zelf hun persoonlijke gegevens en informatie correct te beheren (en bewust toestemming geven om hun gegevens uitsluitend te gebruiken voor rekruteringsdoeleinden).

Deze aanpak maakt CVWarehouse compliant by design voor GDPR:

 • Kandidaten weten welke gegevens en documenten ze delen met uw bedrijf voor welke vacature of zelfs werfreserve.
 • Zij controleren deze gevoelige gegevens en kunnen ze op elk moment veranderen of verwijderen.
 • Wanneer kandidaten “vergeten” willen worden, dan brengt CVWarehouse dat ook in orde voor hen.

Maak u dus geen zorgen over uw kandidaten & GDPR, we zorgen ervoor dat u al vanaf het begin in orde bent!

GDPR Berichtgeving

 

GDPR CVWarehouse FAQ

Is CVWarehouse GDPR-conform?

CVWarehouse is geauditeerd rond GDPR sinds 8 mei 2017 en alle maatregelen zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat CVWarehouse volledig GDPR-conform is tegen 25 mei 2018.

Welke maatregelen worden genomen om CVWarehouse GDPR-conform te maken?
 • Een juridische en technische audit;
 • Herschrijven van alle juridische verklaringen en overeenkomsten;
 • Ondertekenen van verwerkingsovereenkomsten met zowel ontvangers als sub-verwerkers;
 • Een intern overzicht bijhouden;

Organisatorische maatregels ter ondertekening van geheimhoudingsovereenkomsten, geheimhouding in arbeidscontracten voorzien, een procedure voor datalekken implementeren, …

Wie is the DPO of CVWarehouse?

Lieve Van de Loo

Lieve.VandeLoo@cvwarehouse.com

+32 3 202 42 20

Is CVWarehouse verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

CVWarehouse kan beide zijn:

CVWarehouse is Verwerkingsverantwoordelijke: (1) in geval van een “vrije registratie” op de CVWarehouse website, waarbij de kandidaat zijn persoonlijke gegevens doorgeeft, maar niet solliciteert voor een vacature van een klant op de CVWarehouse website, of (2) wanneer een kandidaat solliciteert voor een vacature van CVWarehouse zelf (als organisatie) (niet voor onze klanten)

 1. CVWarehouse is Verwerker: wanneer een kandidaat online solliciteert voor een specifieke vacature van een klant (een potentiële werkgever), op de CVWarehouse website of op de eigen website van een klant. Dit wil zeggen dat klanten het initiatief nemen om kandidaten te zoeken, en bovenal hun persoonlijke gegevens te verwerken zoals zij het wensen (en niet CVWarehouse, dat enkel een technisch platform biedt voor klanten om dit te kunnen doen)
Hebben klanten een eigen privacy-en cookiebeleid nodig?

Ja, in alle situaties waar de klant optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke, dienen kandidaten zowel het privacybeleid van CVWarehouse als dat van het bedrijf waarvoor zij solliciteren te accepteren. Klanten dienen hun privacybeleid te delen met CVWarehouse zodat dit kan geïntegreerd worden in het sollicitatieformulier.

Wat gebeurt met de informatie die een bedrijf aan een kandidaatdossier hangt?

Dit kan gebeuren wanneer de kandidaat zijn gegevens aan het bedrijf geeft of als resultaat van een test. Het bedrijf is hiervoor verantwoordelijk (als Verwerkingsverantwoordelijke) en dient de kandidaat om toestemming te vragen alvorens de informatie aan het kandidaatdossier wordt toegevoegd. Met uitzondering van de situatie waarbij een bedrijf gevoelige informatie van een kandidaat bewaart, e.g. religieuze of filosofische geloofsovertuigingen, seksuele voorkeur, gegevens rond lidmaatschap van een vakbond, ras of etnische afkomst, politieke voorkeuren, genetische of biometrische informatie. Dit is verboden door CVWarehouse (zie Algemene Voorwaarden)

Wat gebeurt er met documenten van een kandidaat die toegevoegd zijn door het bedrijf, wanneer een kandidaat zichzelf verwijderen door het bedrijf?

Alle informatie over de kandidaat zal worden verwijderd, zo ook in het bedrijfsprofiel 48 uur na ontvangst van dit verzoek. Dit proces dat nu wordt toegepast op vraag van CVWarehouse, zal in de nabije toekomt worden geautomatiseerd. Dit geldt zowel voor kandidaten als voor bedrijven.

Kan een bedrijf een kandidaat toevoegen aan het ATS die niet gesolliciteerd heeft via CVWarehouse en geen login heeft?

In dit geval heeft de kandidaat zijn CV met het bedrijf gedeeld. Om deze reden kan het bedrijf de CV aan de database toevoegen. Het bedrijf is hiervoor verantwoordelijk (als Verwerkingsverantwoordelijke) en dient kandidaten om toestemming te vragen. Het bedrijf moet een procedure instellen wanneer een kandidaat zijn profiel verwijderd wil zien. Als de kandidaat toegang wil tot zijn gegevens of deze wil aanpassen, dient het bedrijf verplicht in een procedure te voorzien, om de kandidaat zijn rechten te laten uitoefenen. Het bedrijf is immers de Verwerkingsverantwoordelijke van dergelijke data.

Als een bestand van een kandidaat verwijderd dient te worden (Wanneer het bedrijf de verwerkingsverantwordelijke is) kunnen we de info dan, weliswaar anoniem, in de database bewaren?

Ja, er is geen link naar een specifiek persoon na het verwijderen. De data kan echter wel bewaard worden in de database. (bijvoorbeeld voor statistieken.)

Wat gebeurt er wanneer bedrijven met interimkantoren werken in CVWarehouse?

Dan dient (1) het interimkantoor GDPR-conform te zijn en (2) het bedrijf hierover een dataverwerkingsovereenkomst af te sluiten met het interimkantoor

Wat Gebeurt er met alle rapporten met kandidaatgegevens?

Alle rapporten zullen automatisch verwijderd worden na 4 maanden, beginnende van de aanmaakdatum.

Hebben CVWarehouse of haar klanten een Overeenkomst Betreffende Gegevensverwerking met jobplatformen zoals Indeed.com, Mitula, Glassdoor, etc.?

Voor alle partners waarmee CVWarehouse samenwerkt die ook gegevens verwerken van kandidaten (zoals onze datacenterpartner), heeft CVWarehouse subprocessorsovereenkomsten ondertekend.

Voor jobboard-partners zoals Indeed, Mitula, etc. is dit niet van toepassing omdat CVWarehouse alleen informatie over vacatures stuurt. Kandidaten die solliciteren nadat ze via een dergelijk platform een ​​vacature hebben gevonden, doen dit altijd via een CVWarehouse-sollicitatieformulier. Op deze manier vallen CVWarehouse-klanten onder de verwerkingsovereenkomst die ze hebben met CVWarehouse. Daarom worden er geen persoonlijke gegevens verwerkt door de vacaturesites, dus is er geen extra overeenkomst voor gegevensverwerking nodig.

Wat is het verschil tussen een "open database systeem" en een "gesloten database systeem" en waarom is dit belangrijk voor GDPR?

In een open databasesysteem kunnen betrokkenen hun persoonlijke gegevens toevoegen, beheren en/ of verwijderen, bijvoorbeeld door middel van een persoonlijk login- of profielaccount.

In een gesloten databasesysteem vullen betrokkenen een formulier in met informatie, maar hebben achteraf geen opties om hun persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen.

De CVWarehouse-tool kan tegelijkertijd een gesloten en een open systeem zijn. Voor alle kandidaten die een CVWarehouse-profiel maken (en gebruiken om het toe te passen), is de tool een open databasesysteem. Voor kandidaat-informatie die bijvoorbeeld door een recruiter handmatig aan de tool is toegevoegd of wanneer het toepassen zonder een profiel gebeurt, maar door een registratieformulier in te vullen, is de tool een gesloten databasesysteem.

Het open deel van de tool is volledig transparant voor betrokkenen, omdat zij altijd hun profiel kunnen raadplegen om te zien welke gegevens zij delen met een bedrijf en voor welke vacature.

Ze kunnen de gegevens zelf aanpassen of een verzoek indienen om hun profiel te verwijderen.

Als gevolg van deze transparantie resulteert het werken met een open systeem in minder GDPR-administratie voor organisaties, omdat de profielopties voor kandidaten de meeste vragen of verzoeken van kandidaten zullen oplossen.

Wat is dataretentie en wanneer is het nodig? 

Dataretentie is hoe lang iemand informatie gebruikt, bezit of beheert. In een rekruteringscontext schrijft GDPR voor dat organisaties een beleid voor gegevensbewaring (als onderdeel van een privacybeleid) moeten aannemen om aan datasubjecten / kandidaten aan te geven waarom zij de informatie verzamelen en hoe lang ze deze gegevens bewaren.

Als gevolg hiervan is het niet toegestaan ​​om persoonlijke gegevens gedurende een langere periode te bewaren dan is vastgelegd in uw beleid voor het bewaren van gegevens.

Bij het opstellen van uw privacybeleid ten aanzien van kandidaten, is het daarom van het grootste belang om duidelijk te omschrijven waarom u hun informatie verzamelt en voor hoelang.

Als u de scope definieert als verzamelinformatie voor het invullen van openstaande vacatures, beperkt u uw opties meer dan wanneer u de scope definieert als verzamelinformatie voor het invullen van vacatures en het opbouwen van een talentenpool voor toekomstige wervingsbehoeften.

In het licht van deze tweede scope is het veel meer aannemelijk om persoonlijke informatie van kandidaten voor een langere periode vast te houden dan alleen de duur van het rekruteringsproces van de vacature waarvoor ze solliciteerden. Het is aan u om een ​​van deze perioden te definiëren, afhankelijk van de optie die u kiest.

Hoe kan CVWarehouse mijn bedrijf helpen bij het opzetten van een Retentieperiode?

Indien uw bedrijf een retentiebeleid heeft gedefinieerd in jullie privacybeleid, kan u via een functionaliteit van CVWarehouse uw eigen retentiebeleid instellen.

Afhankelijk van de ATS-instellingen van dit retentiebeleid, zal CVWarehouse kandidaatgegevens verwijderen uit jullie databank.

Kandidaten zullen een e-mail ontvangen en de optie krijgen om hun gegevens te blijven delen met jullie bedrijf, opdat de retentieperiode hernieuwd wordt bij goedkeuring.

Het CVWarehouse-platform verzekert een duidelijke en transparante communicatie tussen bedrijven en kandidaten.

Met deze functionaliteit helpt CVWarehouse u om het bewind van jullie Retentieperiode door te zetten, op die manier GDPR-conform te zijn, en jullie te verzekeren van een transparant, geautomatiseerd en traceerbaar proces.

Welke informatie moet worden opgenomen in een privacybeleid ten aanzien van kandidaten? 

Uw privacybeleid ten opzichte van kandidaten moet kort zijn, gemakkelijk te vinden en te beschrijven op een manier dat het gemakkelijk te begrijpen is voor iedereen die het wil lezen.

Idealiter bevat uw privacyverklaring informatie over: 

 • wie u bent als organisatie
 • welke gegevens u verzamelt
 • waarom u persoonlijke gegevens verzamelt
 • met wie u deze gegevens deelt en waarom
 • hoe lang u deze gegevens opslaat 
 • welke rechten betrokkenen/kandidaten hebben en hoe zij hun rechten kunnen uitoefenen
 • of gegevens worden verzonden of doorgestuurd buiten de EU
 • wie kandidaten 
Welke template kan gebruikt worden om een privacy policy op te stellen? 

Klanten van CVWarehouse zijn vrij om de privacyverklaring van CVWarehouse naar kandidaten te gebruiken als inspiratie of als uitgangspunt voor het opstellen van hun eigen privacybeleid ten aanzien van kandidaten. Houd er echter rekening mee dat uw eigen privacybeleid anders zal zijn dan dat van CVWarehouse, omdat bepaalde aspecten heel anders zullen zijn.

Heeft een kandidaat het recht alle interne informatie op te vragen die we in hun profiel hebben bijgehouden?
Kandidaten hebben het recht om meer details te vragen over welke persoonlijke gegevens door u worden verwerkt, inclusief een kopie van die informatie, maar het uitoefenen van dit recht is beperkt omdat dit niet kan leiden tot nadelige gevolgen voor de rechten en vrijheden van anderen. Daarom zou u zich op dit principe kunnen baseren om niet alle zuiver interne documenten aan een kandidaat te onthullen.
Wat is het privacybeleid van CVWarehouse naar kandidaten toe?

I. Wie zijn wij? 

CVWarehouse NV (hierna “CVWarehouse”), beheert het CVWarehouse kandidatenportaal en het bedrijfsportaal op de CVWarehouse website en is de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker (zie verder) voor de verwerking van persoonsgegevens.

U kan ons contacteren via volgende kanalen:

 • CV WAREHOUSE NV
 • Lambermontstraat 10
 • 2000 Antwerp
 • Belgium

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die alle privacy-gerelateerde zaken binnen CVWarehouse overziet. De contactgegevens van onze DPO zijn:

 

II. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het is mogelijk dat wij op verschillende manieren gegevens verzamelen van bezoekers van onze website, in het bijzonder:

Anoniem gebundelde informatie

Dit betreft gebundelde informatie van al onze bezoekers, zoals de onderdelen van onze website die het meest frequent bekeken worden door bezoekers en de door bezoekers geprefereerde diensten. Om de rechten van onze bezoekers te beschermen, is deze informatie anoniem en gebundeld. Zodoende kan geen enkele individuele CVWarehouse-bezoeker geïdentificeerd worden op basis van die informatie. We gebruiken dergelijke informatie mogelijk om anonieme bezoekersstatistieken te genereren, die we delen met onze klanten of openbaar maken. 

In onze log bestanden (bestanden die gegevens bevatten over gebeurtenissen met het oog op gebruik ervan in de toekomst), verzamelen en bewaren we mogelijk Internet Protocol adressen voor redenen met betrekking tot beveiliging van gegevens. Verder gebruiken we Internet Protocol adressen om anonieme statistieken te genereren, teneinde de hoeveelheid bezoekers op onze website (verkeer) en onze systemen navenant af te stemmen en om optimale responstijden te garanderen. We gebruiken deze anonieme statistieken ook voor boekhoudkundige doeleinden, om het aantal clicks op onze eigen website of die van onze partners te berekenen. We zullen deze informatie niet gebruiken om bezoekers van de website te identificeren.

Persoonsgegevens van kandidaten

Wanneer u uw persoonsgegevens doorgeeft aan ons of onze klanten (bedrijven waarvoor u solliciteert), zullen wij, CVWarehouse, uw gegevens verwerken. We zullen alle persoonsgegevens die u ons bezorgt verwerken, onder andere (maar niet uitsluitend) identiteit en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, burgerlijk staat, nationaliteit, geslacht,…), functie, opleiding, lidmaatschappen en mogelijk gevoelige informatie (zoals medische gegevens) wanneer u dergelijke gegevens aan ons bezorgt.

 

III. Waarom verwerkt CVWarehouse persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om u onze diensten te kunnen aanbieden (u de mogelijkheid geven een CVWarehouse-profiel aan te maken en te gebruiken) en zodoende de overeenkomst met u uit te voeren of omdat onze klanten een job site gebruiken die door ons voorzien en beheerd wordt om persoonsgegevens van kandidaten die bij hen solliciteren, te verwerken. Een kandidaat-profiel aanmaken en een CV uploaden in een tekstdocument voor een vacature van onze klanten biedt de mogelijkheid aan CVWarehouse-klanten om persoonlijke informatie te verwerken in de zoektocht naar de geschikte kandidaten voor hun vacatures.

Wanneer een kandidaat zich rechtstreeks registreert op onze website om een profiel aan te maken (“vrije registratie”) kan de desbetreffende kandidaat in contact komen met potentiële werkgevers. Op voorwaarde dat de kandidaat beslist zijn of haar profiel zichtbaar te maken aan een potentiële werkgever, zullen de persoonsgegevens van de kandidaat zichtbaar zijn.

We zullen uw persoonsgegevens ook verwerken voor persoonlijke mailings als u dit toestaat door volgende optie aan te vinken: “Ja, ik wil dat CVWarehouse NV mij op de hoogte houdt van nieuwe opportuniteiten, een breder netwerk van jobs en kandidaten.” Hiermee instemmen zal ons toestaan u mailings te versturen, onszelf baserend op de informatie in uw profiel, met betrekking tot vacatures van onze klanten. Wederom: uw gegevens zullen enkel gedeeld worden, wanneer u dit zelf beslist, naar aanleiding van een voor u interessante vacature. 

Voor meer praktische info over dit onderwerp kan u terecht in onze FAQ-sectie.

IV. Met wie worden de verzamelde persoonsgegevens gedeeld?

In tegenstelling tot andere rekruteringssites, geeft CVWarehouse derden geen toegang tot persoonsgegevens van kandidaten die zij rechtstreeks naar CVWarehouse hebben gestuurd; tenzij de kandidaat hiervoor zijn of haar toestemming verschaft. Op deze manier garanderen wij meer privacy en veiligheid met betrekking tot het gebruik van dergelijke persoonsgegevens dan doorgaans het geval is in deze markt. Alle door u verschafte informatie blijft privé en wordt enkel gebruikt voor doeleinden omschreven op onze website.

Vooreerst, zijn de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend beschikbaar voor medewerkers van CVWarehouse. CVWarehouse-medewerkers hebben allemaal een specifieke geheimhoudingsovereenkomst ondertekend betreffende het verwerken van gegevens. Elke klant die het bedrijfsportaal op onze website gebruikt, gaat een geheimhoudingsovereenkomst aan met CVWarehouse en kan enkel de details van kandidaten bekijken die besloten hebben hun gegevens voor specifieke bedrijven beschikbaar te maken of van kandidaten die rechtstreeks bij specifieke bedrijven hebben gesolliciteerd.

Er zijn twee mogelijke scenario’s die toelaten dat uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden:

 1. Bij een “gratis registratie” op de CVWarehouse-website, waarbij u uw persoonsgegevens opgeeft maar niet solliciteert voor een vacature op de website, worden uw persoonsgegevens enkel voor CVWarehouse beschikbaar gesteld. Uw gegevens worden enkel aan potentiële werkgevers doorgegeven, nadat u expliciet kiest om uw gegevens zichtbaar te maken. Wanneer u solliciteert voor een vacature bij CVWarehouse zelf (niet bij één van onze klanten), zullen uw gegevens enkel verwerkt worden door CVWarehouse en worden deze nooit doorgegeven aan derden.
   
 2. Wanneer u solliciteert voor een specifieke online vacature van een klant (en potentiële werkgever) via de website van CVWarehouse of de eigen website van de klant, zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden door die klant en eveneens zichtbaar zijn voor CVWarehouse. CVWarehouse voorziet namelijk het technische middel waarmee klanten persoonsgegevens van sollicitanten verwerken.

In het eerste geval, treedt CVWarehouse op als verwerkingsverantwoordelijke, aangezien u uw persoonsgegevens toevoegt aan onze database om u te staan een profiel te creëren. In het tweede geval, is de potentiële werkgever (of klant) de verwerkingsverantwoordelijke en is CVWarehouse louter verwerker, daar CVWarehouse een job site aanbiedt, die gebruikt wordt door het bedrijf om uw gegevens te verwerken. In beide gevallen (behalve als u solliciteert voor CVWarehouse, met name voor een job in onze organisatie), zijn onze klanten ook als enige verantwoordelijk voor de informatie die ze zélf aan een profiel van een kandidaat toevoegen volgend op een sollicitatiegesprek. Hoewel onze klanten contractueel overeenkomen om uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor hun eigen wervingsbehoeften, kan niet-naleving door dergelijke bedrijven van deze contractuele verplichting aan ons worden gemeld Support Department.

Vandaag is een kandidaat-profiel enkel toegankelijk op de CVWarehouse website op de bedrijfsportaal,  dit enkel voor werkgevers die een contractuele afspraak met CVWarehouse hebben. Het is echter wel mogelijk dat een CV beschikbaar wordt gemaakt in de toekomst via andere website van CVWarehouse dochterondernemingen of vestigingen in andere EU-lidstaten en mogelijk in de Verenigde Staten en Azië. In dat geval zal de kandidaat tijdig op de hoogte worden gebracht en zal de kandidaat om toestemming worden gevraagd via zijn of haar profiel of via e-mail.

Los van CVWarehouse en haar klanten kunnen persoonsgegevens ten tweede ook gedeeld worden met onze technische partners met als doel u onze diensten te kunnen leveren. Onze website wordt gehost op een server in de EU die wordt beheerd door CEGEKA. Laatstgenoemde heeft toegang tot onze databases om het contractuele onderhoud te garanderen, maar heeft geen toegang tot velden beschermd door een login en paswoord. Niettemin heeft CEGEKA een geheimhoudingsovereenkomst met ons. We werken eveneens met enkele externe partijen om onze klanten en kandidaten te voorzien van sommige functionaliteiten op onze website. Indien en voor zover dit noodzakelijk is voor technische administratie en onderhoud, mag CVWarehouse dus in principe uw persoonsgegevens doorsturen om het optimaal gebruik van ons systeem te waarborgen.

V. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens van kandidaten?

Wanneer u geen gebruik meer maakt van onze diensten, kan u ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet meer bewaard worden in onze database, door uw profiel te verwijderen.

We zullen uw profiel en alle persoonsgegevens hierin opgenomen verwijderen, als u dit ons vraagt, eerder dan dit zelf te doen. U brengt hiervoor ons of onze DPO op de hoogte via de contactgegevens hierboven. Een dergelijk verzoek heeft eveneens tot gevolg dat onze klanten (bij wie u mogelijk heeft gesolliciteerd voor een vacature) uw persoonsgegevens niet meer kunnen raadplegen, aangezien uw profiel verwijderd zal worden.

Voor informatie betreffende hoe lang persoonsgegevens opgeslagen worden door onze klanten waarvoor u rechtstreeks hebt gesolliciteerd via hun website, verwijzen wij u door naar de privacy voorwaarden van de klant(en) in kwestie.

VI. Uw rechten en hoe deze uit te oefenen?

U hebt verschillende rechten gekoppeld aan de persoonsgegevens die u ons geeft. U kan deze uitoefenen door ons of onze DPO rechtstreeks op de hoogte te brengen via de contactgegevens hierboven.

 • het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die verwerkt worden door CVWarehouse en in het geval dat deze persoonsgegevens inaccuraat of onvolledig zijn, de correctie of aanvulling hiervan;
 • het recht om uw persoonsgegevens verwijderd te zien of de verwerking beperkt te zien;
 • de overdracht van uw persoonsgegevens, hetzij door u een kopie in een leesbaar formaat te bezorgen of door de gegevens rechtstreeks door te sturen naar een ander platform;
 • het recht om uw toestemming in te trekken voor persoonlijke mailings;

In het geval dat wij niet de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zijn maar louter verwerker (zie Sectie IV), zullen wij uw vragen of klachten doorsturen naar de eigenlijke verwerkingsverantwoordelijke, onze klant, die die uw persoonsgegevens beheert en zodoende verantwoordelijk is voor het faciliteren van het uitoefenen van uw rechten en het beantwoorden van uw vragen.

Mocht u van mening zijn dat uw aanvraag niet op een correcte manier werd behandeld, dan hebt u het richt een klacht in te dienen bij :

 • «Autorité de protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit»
 • Drukpersstraat 35
 • 1000 Brussels
 • Tel: +32 (0)2 274 48 00
 • E-mail: commission@privacycommission.be

VII. Links naar andere websites

CVWarehouse websites kunnen links bevatten naar andere websites die buiten de controle, invloed of verantwoordelijkheid van CVWarehouse vallen. CVWarehouse is niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens of het privacybeleid van andere bedrijven. Om die reden raden we u sterk aan de privacy voorwaarden van dergelijke websites grondig te lezen zodat u op de hoogte bent van de manier waarop zij u data verwerken. Hoewel wij de bedrijven en vacatures screenen, heeft CVWarehouse geen controle over de legaliteit, betrouwbaarheid, kwaliteit en waarheid of accuraatheid van de jobaanbiedingen die op haar website worden gepost. Bijgevolg is CVWarehouse hier ook niet verantwoordelijk voor. We moedigen u daarom aan om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van onrechtmatige of frauduleuze praktijken die uitgaan van websites gelinkt aan CVWarehouse en/of door bedrijven of personen die verantwoordelijk zijn voor of bijdragen aan dergelijke praktijken. Hetzelfde geldt voor websites van derden die gelinkt zijn aan onze websites.

VIII. Veiligheid van gegevens

 

Om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens, dienen zowel bedrijven als kandidaten expliciet in te loggen en een paswoord in te geven of zich op een andere ondubbelzinnige manier te authentiseren. De authenticatiebeveiliging wordt mogelijk gemaakt door verscheidene beveiligingsmethoden zoals indringersdetectie, firewalls, encryptie, manuele procedures en andere.
Daarbovenop worden paswoorden of andere authenticatiemethoden nooit via e-mail gecommuniceerd, aangezien we geen sluitende veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen op alle browsers en e-mailplatformen waar dergelijke informatie doorkomt. Gelieve de FAQ te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie rond het verlies van authenticatiedetails en het ontgrendelen van geblokkeerde accounts.

 

IX. Cookies

 

Cookies zijn kleine bestanden die uw webbrowser op uw harde schijf plaatst om het surfen op websites te faciliteren en uw online ervaring te vergemakkelijken. Cookies worden doorgaans gebruikt om informatie op te slagen met betrekking tot uw voorkeuren rond het gebruik van onze website.

Als u tegen het gebruik van (bepaalde) cookies gekant bent, kan u uw browser zo configureren in de privacyinstellingen om deze cookies te weigeren. Dit kan echter leiden tot problemen tijdens het surfen op onze website. Gelieve de help-pagina van uw browser te raadplegen voor verdere uitleg.

CVWarehouse gebruikt de volgende soorten cookies:

 • Technisch noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk om de kernfunctionaliteiten van de website mogelijk te maken en kunnen niet worden uitgezet of geweigerd. Deze cookies blijven enkel actief tijdens uw sessie op onze website en worden verwijderd door uw webbrowser wanneer u uitlogt. We gebruiken momenteel bv. volgende cookies: cookies om te bepalen of u toegestemd hebt om cookies te gebruiken, cookies die taalkeuze onthouden, cookies die navigatie mogelijk maakt en cookies die de zoekfunctie mogelijk maken.

 • Third party en analytische cookies:

We gebruiken third party en analytische cookies om de gebruiksmogelijkheden van de website te verbeteren tijdens het navigeren én voor onze marketingdoeleinden, daar deze ons inzichten verschaffen over bezoekers (aantal bezoekers, hoe de website wordt aangewend, welke pagina’s het meest bezocht worden, …). Deze cookies blijven niet langer dan 2 jaar actief en geven ons niet de mogelijkheid u te identificeren wanneer u de website gebruikt. Wanneer u third party cookies gebruikt, kan u mogelijk geïdentificeerd worden door die derde partij (bv. door sociale media-knoppen), maar zelf hebben wij geen zeggenschap over deze informatie. We verwijzen daarom naar de privacy voorwaarden van deze derden indien u meer wil weten betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Onze klanten mogen hun jobsite personaliseren (zoals die door ons ondersteund wordt) door cookies daarop te plaatsen die zij controleren en waar wij geen zicht op hebben. We verwijzen hiervoor naar het cookie-beleid van onze klanten.

We gebruiken momenteel zelf volgende third party en analytische cookies:

Google Analytics (om ons te voorzien van statistieken); AddThis (om de Sociale Media-knoppen te voorzien).